โครงการสังคมหัวแข็ง ปีที่ 4/2562

เขตภาคใต้

วันที่จัดกิจกรรม
อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศผล รอบคัดเลือก
  วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >>
         ประถมศึกษาตอนต้น >>
          รายชื่อโรงเรียน
         ประถมศึกษาตอนปลาย >>
          รายชื่อโรงเรียน
  โรงเรียนหัวแข็ง >>
          รายชื่อโรงเรียน


เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่จัดกิจกรรม
เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
จ.ขอนแก่น

ประกาศผล รอบคัดเลือก
  วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >>
         ประถมศึกษาตอนต้น >>
          รายชื่อโรงเรียน
         ประถมศึกษาตอนปลาย >>
          รายชื่อโรงเรียน
  โรงเรียนหัวแข็ง >>
          รายชื่อโรงเรียน


เขตภาคเหนือ

วันที่จัดกิจกรรม
อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
จ.พิษณุโลก

ประกาศผล รอบคัดเลือก
  วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >>
         ประถมศึกษาตอนต้น >>
          รายชื่อโรงเรียน
         ประถมศึกษาตอนปลาย >>
          รายชื่อโรงเรียน
  โรงเรียนหัวแข็ง >>
          รายชื่อโรงเรียน


เขตกรุงเทพฯและภาคกลาง

วันที่จัดกิจกรรม
อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
เวสต์เกต บางใหญ่, นนทบุรี

ประกาศผล รอบคัดเลือก
  วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >>
         ประถมศึกษาตอนต้น >>
          รายชื่อโรงเรียน
         ประถมศึกษาตอนปลาย >>
          รายชื่อโรงเรียน
  โรงเรียนหัวแข็ง >>
          รายชื่อโรงเรียนโครงการสังคมหัวแข็ง ปีที่ 3/2561เขตกรุงเทพฯและภาคกลาง

วันที่จัดกิจกรรม
เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ประกาศผล รอบคัดเลือก
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รายชื่อโรงเรียน


ประกาศผล รอบชิงชนะเลิศเขตกรุงเทพและภาคกลาง
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชนะเลิศ
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชมเชย

ชมภาพประกวดการแข่งขัน
คลิ๊กที่นี่ >> ภาพประกวดการแข่งขัน

เขตภาคใต้

วันที่จัดกิจกรรม
อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ. สุราษฎร์ธานี

ประกาศผล รอบคัดเลือก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รายชื่อโรงเรียน

ประกาศผล รอบชิงชนะเลิศเขตภาคใต้
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชนะเลิศ
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชมเชย

ชมภาพประกวดการแข่งขัน
คลิ๊กที่นี่ >> ภาพประกวดการแข่งขัน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่จัดกิจกรรม
เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ. นครราชสีมา

ประกาศผล รอบคัดเลือก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รายชื่อโรงเรียน

ประกาศผล รอบชิงชนะเลิศเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนหัวแข็ง >> รางวัลชมเชย
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชนะเลิศ
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชมเชย

ชมภาพประกวดการแข่งขัน
คลิ๊กที่นี่ >> ภาพประกวดการแข่งขัน

เขตภาคเหนือ

วันที่จัดกิจกรรม
อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

ประกาศผล รอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รายชื่อโรงเรียน

ประกาศผล รอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนหัวแข็ง >> รางวัลชมเชย
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชนะเลิศ
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชมเชย

ชมภาพประกวดการแข่งขัน
คลิ๊กที่นี่ >> ภาพประกวดการแข่งขัน

ผู้สนับสนุนโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮอทไลน์ สายด่วน


- ภาคเหนือ 06-5424-8242
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06-5424-8243
- ภาคกลางและภาคตะวันออก 06-5424-8248
- ภาคใต้ 06-5424-8244

ออนไลน์


- Facebook : https://www.facebook.com/aphondahelmetproject
- Line : @honda.helmet
- Email : hondahelmetsociety@gmail.com