โครงการสังคมหัวแข็ง เขตกรุงเทพฯ
ภาคกลาง

วันที่จัดกิจกรรม
เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ประกาศผล รอบคัดเลือก
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รายชื่อโรงเรียน

ประกาศผล รอบชิงชนะเลิศเขตกรุงเทพและภาคกลาง
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชนะเลิศ
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชมเชย

ชมภาพประกวดการแข่งขัน
คลิ๊กที่นี่ >> ภาพประกวดการแข่งขัน

โครงการสังคมหัวแข็ง เขตภาคใต้

วันที่จัดกิจกรรม
อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ. สุราษฎร์ธานี

ประกาศผล รอบคัดเลือก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รายชื่อโรงเรียน

ประกาศผล รอบชิงชนะเลิศเขตภาคใต้
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชนะเลิศ
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชมเชย

ชมภาพประกวดการแข่งขัน
คลิ๊กที่นี่ >> ภาพประกวดการแข่งขัน

โครงการสังคมหัวแข็ง
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่จัดกิจกรรม
เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ. นครราชสีมา

ประกาศผล รอบคัดเลือก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รายชื่อโรงเรียน

ประกาศผล รอบชิงชนะเลิศเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนหัวแข็ง >> รางวัลชมเชย
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชนะเลิศ
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชมเชย

ชมภาพประกวดการแข่งขัน
คลิ๊กที่นี่ >> ภาพประกวดการแข่งขัน


โครงการสังคมหัวแข็ง เขตภาคเหนือ

วันที่จัดกิจกรรม
อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

ประกาศผล รอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รายชื่อโรงเรียน

ประกาศผล รอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ
โรงเรียนหัวแข็ง >> รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนหัวแข็ง >> รางวัลชมเชย
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชนะเลิศ
วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก >> รางวัลชมเชย

ชมภาพประกวดการแข่งขัน
คลิ๊กที่นี่ >> ภาพประกวดการแข่งขัน

ผู้สนับสนุนโครงการ

Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคเหนือ 06-5424-8242

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 06-5424-8243

ภาคกลางและภาคตะวันออก 06-5424-8248

ภาคใต้ 06-5424-8244